Privacy Policy

Dit is de privacy policy ("Privacy Policy") van PicYourMoment B.V., kantoorhoudende te (3971 XJ) Driebergen-Rijsenburg aan de Bosstraat 138. PicYourMoment B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 59400080 ("PicYourMoment/ROOM for thought").

PicYourMoment / ROOM for thought neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Deze Privacy Policy verschaft informatie over de gegevens die PicYourMoment/ROOM for thought verwerkt. PicYourMoment/ROOM for thought gaat daarbij zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We raden je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie is te vinden op www.picyourmoment.nl/privacy.

1. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
PicYourMoment/ROOM for thought is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

2. Wat is PicYourMoment/ROOM for thought
PicYourMoment/ ROOM for thought is een gratis applicatie voor mobiele telefoons en tablets die zijn gebruikers meer plezier wil laten beleven van fotograferen met de mobiele telefoon en/of tablet en van het bewaren van mooie momenten (de "App"). PicYourMoment/ROOM for thought maakt het mogelijk dagelijks een foto te maken en deze op de server van PicYourMoment/ ROOM for thought te bewaren, privé of te delen in de openbare map van de App. Aan de foto kunnen locatiegegevens en een bijschrift worden toegevoegd.

3. Welke gegevens worden door PicYourMoment/ROOM for thought verzameld en verwerkt?
Wanneer je de App gebruikt verwerkt PicYourMoment/ ROOM for thought een aantal gegevens van je om de functionaliteit van de App te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast gebruiken wij een deel van de verzamelde gegevens ook om de App aan te passen en te personaliseren. Tot slot wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en de resultaten worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van de App, alsmede voor promotionele, niet-commerciële doeleinden. PicYourMoment/ ROOM for thought spant zich in zo min mogelijk gegevens van jou te verwerken. Wij verwerken de volgende gegevens van jou: unieke anonieme app identifier, de door jou actief geuploade foto’s, bijschriften en locaties, jouw mailadres indien je een (preview van) een printproduct bestelt en de anonieme backup code die ontstaat wanneer je de app koppelt aan een iCloud, Google, Twitter, Instagram- of Facebook-account.
Indien mogelijk zal de enige koppeling die onze servers met de foto’s van onze app-gebruikers maken, de unieke code van de App op je mobiele telefoon of tablet zijn. Desgewenst kan je een bijschrift bij de foto plaatsen en kan je locatiegegevens aan de foto binnen de App toevoegen. Deze gegevens zullen ook worden gekoppeld aan de unieke code van de App op je mobiele telefoon en/of tablet, alsmede datum- en tijdgegevens.
Indien je de App koppelt aan je aan iCloud, Google, Twitter, Instagram- of Facebook-account, zullen ook deze accountgegevens worden verwerkt door ons en worden deze gekoppeld aan de unieke code van de App op je mobiele telefoon of tablet . De betreffende accountinformatie wordt bij de koppeling direct door ons versleuteld zodat er op onze servers geen herleidbare gebruikersinformatie van deze accounts wordt opgeslagen.

Promotionele, niet-commerciële doeleinden PicYourMoment/ ROOM for thought kan foto’s, bijschriften, datum en locatiegegevens welke door gebruikers in de openbare map geplaatst zijn, gebruiken voor promotionele, niet-commerciële doeleinden en hiertoe openbaar maken of anderszins verwerken.

4. Leeftijd
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan PicYourMoment/ ROOM for thought verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor de hiervoor omschreven doelen ten minste 3 maanden na het laatste gebruik van de App.

6. Content delen op social media
Indien je ervoor kiest foto's via de App te delen op social media, zoals Instagram, Facebook en/of Twitter, dan is het mogelijk dat je persoonsgegevens (eventueel via de foto's) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

7. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
PicYourMoment/ ROOM for thought kan bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker voor PicYourMoment/ ROOM for thought en heeft PicYourMoment/ ROOM for thought de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
PicYourMoment/ ROOM for thought kan ook derden zoals Google en DoubleClick inschakelen voor het analyseren van de gegevens over jouw gebruik van de App en voor het uitvoeren van het personaliseren van de App en de communicatie. Uitsluitend indien PicYourMoment/ ROOM for thought/ hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. PicYourMoment/ROOM for thought zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

8. Hoe beveiligen wij je gegevens?
PicYourMoment/ ROOM for thought gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

9. Bestelling
Wij kunnen ons voorstellen dat je het leuk vindt om alle foto's die je via de App hebt gemaakt ook als hardcopy (fotoboek of foto('s) "Product") te hebben. Dit is natuurlijk mogelijk. In de app kun je via een preview het Product bij HEMA/FUJIFILM bestellen. Bij een bestelling van een Product wordt alleen jouw e-mailadres door ons opgeslagen ten behoeve van een preview van het bestelde. Het e-mailadres en de printbestanden worden na definitieve bestelling bij HEMA/FUJIFILM door ons naar HEMA/FUJIFILM doorgestuurd. Op het verdere bestelproces van het Product bij HEMA/FUJIFILM zijn de algemene voorwaarden van HEMA/FUJIFILM van toepassing.

10. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die PicYourMoment/ ROOM for thought over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: support@pym.nl

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op deze Privacy Policy dan kun je contact met ons opnemen door te mailen naar support@pym.nl

Gebruiksvoorwaarden

Om goed gebruik van onze applicatie PicYourMoment/ ROOM for thought (“App”) te kunnen garanderen, hebben we aantal voorwaarden (“Voorwaarden”) opgesteld. Door gebruik te maken van de App, ga je hiermee akkoord. We vragen je deze Voorwaarden goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen. Wij kunnen op ieder moment de Voorwaarden wijzigen. De nieuwste Voorwaarden zullen altijd in de App te vinden zijn of via een hyperlink onder je aandacht gebracht worden. Van een wijziging wordt je in ieder geval op de hoogte gebracht. Door de App na wijziging opnieuw te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

1. Onze dienst
De App vraagt je elke dag op een willekeurig moment een foto te maken. Optioneel is een tweede foto per dag te maken. Deze foto’s kun je voorzien van een bijschrift en locatiegegevens en vervolgens uploaden naar je privé-album(s) op de App en eventueel het openbare album van de App. Op deze manier creëer je een verzameling van gefotografeerde momenten die je al dan niet kan delen met andere gebruikers van de App of via andere social media kanalen. Foto's in je privé-album(s) op de App zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers behalve als er sprake is van een gedeeld privé-album. In dit laatste geval worden participanten door de ‘creator’ van het desbetreffende privé-album via een link persoonlijk uitgenodigd en zijn de gebruikersnamen van de participanten zichtbaar in de App. Beelden die gedeeld worden in het openbare album van de App zijn wel zichtbaar voor andere gebruikers. Je kunt per afbeelding aangeven of jouw foto privé of openbaar is. Je foto's worden opgeslagen op de servers van de hosting-provider van PicYourMoment/ ROOM for thought / waar ze zijn gekoppeld aan een unieke code van de App op je mobiele telefoon en/of tablet. Wanneer je de foto's ook in de camera roll/galerij op je telefoon/tablet wilt opslaan, dan kun je dit per foto aangeven in de App. Daarnaast is er in de App de mogelijkheid om een foto te wissen en te verwijderen van de server. Ook kun je de App koppelen aan je iCloud, Google, Facebook, Instagram- of Twitter-account zodat de met de App genomen foto's niet verloren gaan bij verlies van je mobiele telefoon en/of tablet.

2. Rechten foto’s en andere informatie
Wanneer je foto’s maakt door middel van de App en hier bijschriften aan toevoegt, ben en blijf je zelf rechthebbende ten aanzien van de foto’s en beschrijvingen (“Content”). Jouw Content blijft jouw Content. Wanneer je Content in je privé-map op de App plaatst, zal PicYourMoment/ ROOM for thought / deze nooit gebruiken anders dan met het doel gebruik van de App mogelijk te maken. Wanneer je Content plaatst in de openbare map van de App, geef je PicYourMoment/ROOM for thought ook toestemming de Content te gebruiken voor niet-commerciële marketing- en promotiedoeleinden van de App zelf: • Door plaatsing van Content in de App geef je PicYourMoment/ROOM for thought, een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar gebruiksrecht voor ieder gebruik in verband met de werking van de App;
• Door plaatsing van Content in de openbare map van de App geef je PicYourMoment/ ROOM for thought een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sublicentieerbaar gebruiksrecht (om derden toe te staan) om de Content te gebruiken (verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken) voor marketing en/of promotiedoeleinden van de App in welke media dan ook. In dit kader doe je hierbij afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet.

3. Veilig gebruik
We willen met de App een dienst leveren die gebruikers meer plezier kan laten beleven aan het fotograferen van mooie momenten. Om dit positieve karakter van de App te kunnen waarborgen, hebben we een aantal regels opgesteld: • Het is niet toegestaan Content te plaatsen die inbreuk maakt op de wet, rechten van anderen of naar mening van PicYourMoment/ ROOM for thought in strijd is met normen van fatsoen en goede smaak.
• Het is niet toegestaan de App te gebruiken voor commerciële doeleinden.
• Het is niet toegestaan de App op een zodanige wijze te gebruiken dat de werking ervan verstoord kan worden.
• PicYourMoment/ ROOM for thought is op elk moment gerechtigd Content te verwijderen indien PicYourMoment/ ROOM for thought van mening is dat de Content in strijd is met bovengenoemde regels, zonder dat PicYourMoment/ ROOM for thought verplicht is dit nader toe te lichten.

4. Leeftijd
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je de App alleen gebruiken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze Voorwaarden heeft gelezen hiermee namens jou akkoord gaat.

5. Melding onrechtmatige Content
Wanneer je in de openbare map Content aantreft die naar jouw mening in strijd is met de regels voor veilig gebruik, zoals onder 3 is weergegeven, kun je PicYourMoment/ ROOM for thought hiervan op de hoogte stellen door gebruik van de “flag”-functie onder de foto. PicYourMoment/ ROOM for thought kan vervolgens besluiten al dan niet tot verwijdering van de Content over te gaan. PicYourMoment/ROOM for thought is nooit verplicht pro-actief de openbare map van de App te screenen op mogelijk onrechtmatige of inbreukmakende Content.

6. Rechten van PicYourMoment / ROOM for thought
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App, en ook de via de App toegankelijke teksten, foto’s en animaties (niet zijnde Content), berusten bij PicYourMoment/ ROOM for thought. • PicYourMoment/ ROOM for thought geeft je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de App, voor zover dat nodig is in het kader van de App, en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
• Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van PicYourMoment/ROOM for thought, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop PicYourMoment/ ROOM for thought intellectuele eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaar maken van de App voor andere doeleinden dan genoemd in deze Voorwaarden, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de App (waaronder de openbare map).

7. Privacy
PicYourMoment/ROOM for thought streeft ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens van jou te verwerken. Lees ook onze Privacy Policy voor meer informatie.

8. Gratis App
PicYourMoment/ ROOM for thought zet zich in een zo goed mogelijke App aan te bieden waaraan zoveel mogelijk gebruikers plezier kunnen beleven. PicYourMoment/ROOM for thought doet dit kosteloos. Om de App kosteloos te kunnen blijven aanbieden, gelden de volgende voorwaarden: • PicYourMoment/ROOM for thought geeft geen garanties ten aanzien van de App. Het kan zijn dat de App op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is of niet (volledig) werkt.
• PicYourMoment/ROOM for thought is niet aansprakelijk voor enig verlies van Content. Wanneer je Content in eigen beheer wilt houden, adviseren we je de Content lokaal op te slaan en/of je albums te koppelen aan je iCloud, Google, Facebook-, Instagram- of Twitter-account.
• Gebruik van de App is voor eigen risico. Je vrijwaart PicYourMoment/ ROOM for thought voor alle schade die ontstaat als gevolg van jouw gebruik van de App.
• PicYourMoment/ ROOM for thought aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zaaks-, vermogensschade of enig ander nadeel dat verband houdt met gebruik van de App, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. PicYourMoment/ ROOM for thought is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de App. De enige actie die je kan ondernemen indien je van mening bent schade te hebben geleden, is gebruik van de App te staken en de App te verwijderen.
• Voor zover PicYourMoment/ ROOM for thought ondanks het hierboven gestelde aansprakelijk zou zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot een bedrag van EUR 1.000, - (duizend euro).
• De hierboven opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van PicYourMoment/ROOM for thought.

9. Einde gebruik App
• Indien je het gebruik van de App wilt beëindigen, kun je dit doen door de App van je mobiele telefoon en/of tablet te verwijderen. Als je voor het verwijderen van de App eerst alle met de App genomen foto’s wilt verwijderen, kun je dit doen met de ‘delete-me’ optie in het App menu. PicYourMoment ROOM for thought is niet verplicht Content op enige wijze aan jou aan te leveren voor of na beëindiging van het gebruik van de App.
• Indien je handelt in strijd met de deze Voorwaarden, is PicYourMoment/ROOM for thought gerechtigd jouw gebruik van de App te staken. Indien PicYourMoment/ROOM for thought schade heeft geleden als gevolg van jouw handelen in strijd met de Voorwaarden, kan PicYourMoment/ ROOM for thought deze schade op jou verhalen.

10. Diversen
• Op deze Voorwaarden en het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing.
• Wanneer een geschil ontstaat tussen jou en PicYourMoment/ ROOM for thought, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Midden-Nederland.
• PicYourMoment/ ROOM for thought mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. Indien je dit niet wil, kan je het gebruik van de App staken door de App te verwijderen.